"POSLEDNÍ PRÁZDNINOVÝ VÝSTŘEL"

Propozice soutěže, konané dne 21. 8. 2021:

Pořadatel:

SSK Magnum klub Jirkov 0857 a střelnice "Magnum club s.r.o."

Místo konání:

Krytá střelnice "Magnum club s.r.o.", Krátká 1773, 431 11 Jirkov
tel: 474 650 207

Funkcionáři soutěže:

Ředitel soutěže: Pelzmann Milan, předseda SSK Magnum, tel. 774 260 073, e-mail: pelzmann@atlas.cz
Hlavní rozhodčí: Mikolášek Rudolf, rozhodčí III. třídy, tel. 737 631 674 email: rudolf.mikolasek@seznam.cz

Presentace:

8:15 – 8:50 hod. na střelnici

Rozprava:

8:50 – 9:00 hod.

Závod:

9:00 – 13:00 hod. (přibližný konec)
Účast po zahájení soutěže je možná pouze výjimečně. To se především týká střelců z jiných měst v případě špatných povětrnostních podmínek, které způsobí problémy v dopravě. V takovém případě jsou povinni svoji účast ohlásit telefonicky ještě před začátkem závodu. Hlavní rozhodčí závodu musí dodatečně tyto střelce poučit o bezpečnosti při zacházení se zbraní na střelnici "Magnum club s.r.o.". Pokud nebude střelec poučen, nebude mu umožněn přístup na střeliště.

Vyhodnocení:

Do 20 min.po skončení závodu

Startovné:

80 Kč

Protesty:

S vkladem 200 Kč do rukou hlavního rozhodčího do 20 min. od vyhlášení výsledků

Zdravotní zabezpečení:

Lékárnička na střelnici, Nemocnice Chomutov

Občerstvení:

V omezené míře v zázemí střelnice.

Disciplíny + terče:

Soutěž je vypsána jako závod jednotlivců ženy + muži v disciplíně:
A) 5 ran nástřel v čase 2 minuty + 15 ran soutěžních v čase 6 minut na terč 681 - Zelený policejní. (Vietnamec s desítkou).
B) 10 ran na terč 612 D1 (Papoušek), v čase 10 minut.

Zbraň:

pistole ráže 7.65 – .45 nebo revolver 9mm, .38 Speciál, .357 Magnum, .45
Dalekohledy jsou povoleny.

 • Na střelecká stanoviště bude v době soutěže povolen vstup pouze střelcům dané směny, rozhodčím a obsluze střelnice.
 • Během soutěžě bude náhodně měřen odpor spouště (dle pravidel ČSS je odpor spouště minimálně 1kg). Odpor spouště může být měřen i při závodě na stanovišti střelce.
 • Na stanovišti je omezen čas na přípravu před samotným závodem po vyhlášení rozhodčím „Příprava“ na 3 minuty!!!
 • Bezpečnostní opatření:

 • Zákaz manipulace se zbraněmi mimo stanoviště střelnice. Manipulace je povolena pouze na vyhrazeném místě.
 • Nedodržení bezpečnostních pravidel bude trestáno vykázáním z objektu střelnice a diskvalifikací.
 • Dle vnitřních pravidel střelnice "Magnum club s.r.o." je povinná ochrana sluchu a zraku. Pokud dojde při nedodržení těchto pravidel ke zranění, je závodník za toto sám zodpovědný a střelnice "Magnum club s.r.o." se vzdává veškeré zodpovědnosti.
 • Výbor SSK si vyhrazuje právo změn propozic v průběhu soutěže
 • Upozornění:

  Výbor SSK Magnum klub Jirkov upozornuje na skutečnost,že SSK ani střelnice "Magnum club s.r.o." nemají uzavřeno úrazové pojištění pro soutěžící a proto doporučuje všem zúčastněným toto řešit individualně.
  Účast na soutěži je na vlastní riziko všech účastníků!

  Ceny:

  Do 5 místa, poháry 1. – 3. místo, věnuje pořadatel SSK Magnum klub.

  Závěrečná ustanovení:

 • Pořadatel si vyhrazuje právo na úpravu propozic soutěže, bude-li to nezbytné v případě vzniku nepředvídatelných okolností.
 • Každý účastník soutěže je povinen řídit se ustanoveními těchto propozic.
 • Schvalovací část:

 • Projednáno a schváleno výborem SSK Magnum Klub, Krátká 1773, Jirkov
 • Za výbor:

 • Ředitel soutěže: Milan Pelzmann
 • Hlavní rozhodčí: Rudolf Mikolášek
 • Srdečně Vás zve výbor SSK Magnum Jirkov a střelnice Magnum club s.r.o.

  zpět na začátek