Propozice - Letní Klubová Soutěž 2020 - 9. ročník.

Pořadatel:

Magnum klub SSK Jirkov 0857 a střelnice Magnum club s.r.o., Jirkov

Místo konání:

krytá střelnice Magnum club s.r.o., Krátká 1773, 431 11 Jirkov
tel: 474 650 207 (po 15. hodině)

Funkcionáři soutěže:

Ředitel soutěže: Pelzmann Milan, předseda SSK
Hlavní rozhodčí: Pánek František - rozhodčí 1. tř. A 0301

Presentace:

9:00 – 9:20 hod. na střelnici

Příležitostný příspěvek:

80 Kč v každém kole

Protesty:

Podle PSS s vkladem 200 Kč do rukou hlavního rozhodčího do 20 min. od vyhlášení výsledků

Zdravotní zabezpečení:

Lékárnička na střelnici (Nemocnice Chomutov)

Disciplíny + terče:

Soutěž je vypsána jako závod jednotlivců v disciplínách:

A) 1. disciplína: 5 ran nástřel (2 min.) + 15 soutěžních ran (6 min.) na terč, vylosovaný při každém kole (po vylosování se terč nebude opakovat).
Přehled terčů (terče, které už byly vylosované a střílené, budou škrtnuté):
1) D1 531 (už byl vylosován)
2) NLF reduk. 628 (už byl vylosován)
3) Asie 693
4) D2 631 (už byl vylosován)
5) Kovboj 675 (už byl vylosován)
6) NLF černá 537 (už byl vylosován)
7) 50/20 mezinárodní pistolový 538 (už byl vylosován)

celkový přehled terčů pro 1. kolo

B) 2. disciplína, kolo 1-3-5-7: 12 soutěžních ran s jedním přebitím
Terče:
1. kolo: NLF 533
3. kolo: policejní 687
5. kolo: 2 postavy 536
7. kolo: 50/20 negativní 626
Vždy měřeno Timerem (tj. počet bodů mínus čas)

celkový přehled terčů pro 2. kolo (rychlopalba)

B) 2. disciplína, kolo 2-4-6: 2 x 5 ran na otočné terče
Terč: FBI 535
Terče se otočí na 3 vteřiny čelem ke střelci = čas na výstřel. Pak se na 3 vteřiny otočí bokem = čas na přípravu výstřelu.

Na stanovišti - čas na přípravu po vyhlášení rozhodčím je 3 minuty !!!!

Zbraň:

služební pistole 7.65 – .45 nebo revolver 9mm, 38 Sp - .357 Magnum
Pro každou disciplinu je povolena jiná zbraň.
Dalekohledy povoleny.

Hodnocení:

Pro určení pořadí budou započítány 2 nejlepší umístění na střelbu Timerem a 2 nejlepší umístění na otočné terče.

Ceny:

Závěrečná ustanovení:

Upozornění:

Výbor SSK Magnum klub Jirkov upozornuje na skutečnost,že SSK ani střelnice Magnum club s.r.o. nemá uzavřeno úrazové pojištění pro soutěžící a proto doporučujeme všem zúčastněným toto řešit individualně.
Účast na soutěžích je na vlastní riziko všech účastníků!
Výbor SSK si vyhrazuje právo na případnou změnu propozic v průběhu soutěží.

Termíny jednotlivých kol soutěže:

Viz Kalendář akcí

Členská schůze s vyhlášením výsledků LKS a příprava na ZML bude 24.10.2020 od 9:00 hod. s malým závodem na střelnici.
Těšíme se na Vaši účast a přejeme přesnou mušku.
Výbor SSK

zpět na začátek