Souhrn základních pravidel pro všechny závody SSK Magnum.


Propozice soutěže Noční střelby 1


Propozice Letní soutěžní ligy.

Pořadatel:

SSK Magnum klub Jirkov 0857

Místo konání:

Krytá střelnice "Magnum club s.r.o.", Krátká 1773, 431 11 Jirkov
tel: 474 650 207

Funkcionáři soutěže:

Ředitel soutěže: Pelzmann Milan, předseda SSK Magnum, rozhodčí III. třídy, tel. 774 260 073,
e-mail: pelzmann@atlas.cz
Hlavní rozhodčí: Mikolášek Rudolf, rozhodčí II. třídy, tel. 737 631 674,
e-mail: rudolf.mikolasek@seznam.cz
Řídící střelby: Petr Vrátník, Jan Kotelenský, Jiří Valenta, všichni rozhodčí III. třídy

Prezence:

8:15 – 8:50 hod. na střelnici

Rozprava:

8:50 – 9:00 hod.

Závod:

9:00 – 13:00 hod. (přibližný konec)

Účast po zahájení soutěže je možná pouze výjimečně. To se především týká střelců z jiných měst v případě špatných povětrnostních podmínek, které způsobí problémy v dopravě. V takovém případě jsou povinni svoji účast ohlásit telefonicky ještě před začátkem závodu.
Hlavní rozhodčí závodu musí dodatečně tyto střelce poučit o bezpečnosti při zacházení se zbraní na střelnici "Magnum club s.r.o.". Pokud nebude střelec poučen, nebude mu umožněn přístup na střeliště.
Střelecká stanoviště budou losována při prezenci.

Vyhodnocení:

Do 15 min. po skončení závodu

Startovné:

100 Kč

Protesty:

S vkladem 200 Kč do rukou hlavního rozhodčího do 15 min. od vyhlášení výsledků

Zdravotní zabezpečení:

Lékárnička na střelnici, Nemocnice Chomutov

Občerstvení:

V omezené míře v zázemí střelnice.

Ceny:

Poháry, diplomy, věcné ceny. Podle druhu závodu.

Disciplíny pro Letní klubovou soutěž:

Soutěž je vypsána jako závod jednotlivců ženy + muži v disciplínách:
A) 5 ran nástřel v čase 2 minuty + 15 ran soutěžních v čase 6 minut na terč Nekrytě ležící figura zelená č. 533

B) Rychlopalba na čas, 12 ran s přebitím. Terč na tuto druhou disciplínu se bude vždy losovat a po vylosování bude vyřazen, tj. nebude se již opakovat.

Terče pro disciplínu B:

• Kovboj č. 675 • Negativní • Nekrytě ležící figura černá č.537 • Dvořák 1 • Dvořák 2 • Asie č. 693 • Policejní figura č. 681

Přehled terčů pro disciplínu B (klikni na obrázek):

terče pro LKS 2024

Disciplíny pro doplňkové soutěže (mimo závody LKS):

Doplňková soutěž je vypsána jako závod jednotlivců ženy + muži v disciplínách:
A) 5 ran nástřel v čase 2 minuty + 15 ran soutěžních v čase 6 minut.
B) 10 ran bez nástřelu v čase 10 minut.

Terče budou oznámeny e-mailem před konáním každého doplňkového závodu.

Zbraň:

pistole ráže 7.65 – .45 nebo revolver 9mm, .38 Speciál, .357 Magnum, .45
Dalekohledy a jiná pozorovací zařízení jsou povoleny.
Každá disciplína může být střílena jinou zbraní.

Na střelecká stanoviště bude v době soutěže povolen vstup pouze střelcům dané směny, rozhodčím a obsluze střelnice.
Během soutěže bude náhodně měřen odpor spouště. Dle pravidel ČSS je odpor spouště minimálně 1 kg. Odpor spouště může být měřen i při závodě na stanovišti střelce.
Na stanovišti je omezen čas na přípravu před samotným závodem po vyhlášení rozhodčím „Příprava“ na 3 minuty!!! Po uběhnutí této doby bude veleno ke střelbě.

Bezpečnostní opatření:

Platí zákaz manipulace se zbraněmi mimo stanoviště střelnice. Manipulace je povolena pouze na vyhrazeném místě.
Nedodržení bezpečnostních pravidel bude trestáno vykázáním z objektu střelnice a diskvalifikací.
Dle vnitřních pravidel střelnice "Magnum club s.r.o." je povinná ochrana sluchu a zraku. Pokud dojde při nedodržení těchto pravidel ke zranění, je závodník za toto sám zodpovědný a střelnice "Magnum club s.r.o." se vzdává veškeré zodpovědnosti.

Upozornění:

Výbor SSK Magnum klub Jirkov upozornuje na skutečnost,že SSK ani střelnice "Magnum club s.r.o." nemají uzavřeno úrazové pojištění pro soutěžící a proto doporučuje všem zúčastněným toto řešit individualně.
Účast na soutěži je na vlastní riziko všech účastníků!

Závěrečná ustanovení:

Pořadatel si vyhrazuje právo na úpravu propozic soutěže, bude-li to nezbytné v případě vzniku nepředvídatelných okolností.
Každý účastník soutěže je povinen řídit se ustanoveními těchto propozic.

Schvalovací část:

Projednáno a schváleno výborem SSK Magnum Klub, Krátká 1773, Jirkov.

Srdečně Vás zve výbor SSK Magnum Jirkov a střelnice "Magnum club s.r.o."
Za klub: Ředitel soutěže Milan Pelzmann a hlavní rozhodčí Rudolf Mikolášek.