Dovolujeme si upozornit na pár důležitých informací pro členy:

Zřízení bankovního účtu

Pro SSK Magnum klub je zřízen bankovní účet číslo 85700857/2010 (Fio banka). Na tento účet již nyní můžete hradit členské příspěvky.
Členové našeho klubu, kteří jsou zároveň členy i Českého střeleckého svazu, hradí částku 900 Kč (500 Kč za ČSS + 400 Kč za SSK Magnum). Není nutno posílat zvlášť.
Ti, co mají jen naše členství, hradí 400 Kč.

Do variabilního symbolu prosím zadejte číslo průkazu člena SSK Magnum nebo číslo průkazu ČSS. Každopádně do zprávy pro příjemce zadejte i jméno a příjmení, ať máme jistotu o odesílateli.

Aktualizace e-mailových kontaktů

Členské příspěvky